เก้าอี้ดนตรี

เก้าอี้ดนตรีจำนวนผู้เล่น

ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

            ผู้เล่นทุกคนยืนเป็นวงหลังเก้าอี้ เมื่อเพลงขึ้นทุกคนต้องรำ เมื่อเพลงหยุดตอนใด ทุกคนต้องรีบ นั่งเก้าอี้ คนที่เหลือแย่งไม่ทันเพื่อน ต้องออกจากการแข่งขัน กรณีที่แย่งกันนั่งพร้อมกัน 2 คน เก้าอี้ ตัวเดียวกัน ตัดสินไปว่าใครนั่งก่อนให้เริ่มใหม่ เล่นกันต่อไปจนเหลือคนสุดท้าย ก็จะเป็นผู้ชนะเงื่อนไข จำนวนเก้าอี้ต้องน้อยกว่า ผู้เล่น 1 ตัว ทุกครั้ง เช่น ถ้ามีผู้เล่น 4 คน ต้องมีเก้าอี้ 3 ตัว           

เพลงที่ใช้เล่น

            ทุกเพลง

ที่มา http://student.swu.ac.th/sc511010362/workhome/kao.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น